Privacy statement

Privacy Statement

Gubbels Consult is een onafhankelijk inspectie- en adviesbureau voor installatie en machine-inspecties.  Om onze relaties optimaal te kunnen bedienen in de vraag naar inspectie en advies hebben we gegevens nodig. Conform de AVG hebben de relaties het recht om te weten welke informatie wij verzamelen en met wel doel dit gebeurt.

De gegevens die wij van u verzamelen zijn in de hoofdzaak technische gegevens omtrent inspectiewerkzaamheden. Wij minimaliseren de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te voeren.

Wat verzamelen wij voor informatie van u?

  1. Naam, adres- en woonplaatsgegevens. Daarnaast telefoonnummer, e-mailadres. Hierdoor krijgen we ook andere persoonsgegevens binnen, zoals het ip adres waar je e-mail mee verstuurd, of informatie e/o nieuwsbrief bij ons aanvraagt. Deze gegevens zijn nodig om het ons makkelijk te maken met u te communiceren.
  2. Bankrekeningnummer. Bij elke transactie hoort in de regel een betaling. Om de betaling te kunnen incasseren, of overgemaakt te krijgen,  enzovoort, maken we gebruik van de rekening die we van u hebben ontvangen.
  3. Installatieschema’s, plattegronden, overzichtskaarten terrein, adresgegevens vestigingen en locaties, e.d.

 

Bovenstaande gegevens die door ons worden verwerkt, kunnen worden opgeslagen op grond van toestemming die we van u hebben verkregen dan wel op grond van de overeenkomst die met ons kantoor tot stand komt. De bewaartermijn waarin wij deze opslaan is

proces maximale bewaartermijn grondslag
sollicitatieprocedure 1 jaar toestemming
indiensttreding/arbeidsovereenkomst 2 jaar Wet op de Rijksbelasting
salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar Wet op de Rijksbelasting
Loonbelasting en ID bewijzen 5 jaar Uitvoeringsregeling LB
verzuimbeheer 2 jaar
beveiligingscamera’s 6 maanden
logging internet, netwerk 6 maanden
gerechtelijke procedures 5 jaar vrijgesteld
debiteuren- en crediteurenadmin 7 jaar Wet op de Rijksbelasting
rapportages NEN keuringen plus bijlagen 15 jaar NEN 3140 inspectiefrequentie
Bedrijfspensioenfonds 7 jaar

Als gegevens niet correct verwerkt zijn (bijvoorbeeld een adres is onjuist) kan dat altijd worden doorgegeven, waarna wij deze corrigeren (Recht op rectificatie en aanvulling).  Indien u inzage wenst in de aangeleverde en opgeslagen gegevens kunt u ons dit doorgeven (Recht op Inzage). We zullen de gegevens na vaststelling van de identiteit aan u verstrekken.  U kunt ons verzoeken de gegevens over te dragen naar derden. (Recht op dataportabiliteit) Wij zullen na vaststelling van de identiteit dit op uw verzoek doen. Dit geldt tevens voor persoonsgegevens die aan derden worden opgevraagd (bijvoorbeeld uw accountant) ten einde te verwerken in de diensten/producten die zij u aanbieden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van ons kantoor (Recht van Bezwaar).  U heeft rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. (Recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij het nemen van besluiten). U heeft de mogelijkheid ons te vragen om minder gegevens te laten verwerken (Recht op beperking van de verwerking). Als dit niet mogelijk is om de dienstverlening nog te kunnen uitoefenen, vervalt de overeenkomst. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Ons kantoor wist al uw gegevens op verzoek, na intrekking van de toestemming om deze te verwerken, na de door ons genoemde bewaartermijn.

 

Wat doen wij niet?

  1. Gegevens verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  Dit is uitsluitend mogelijk als bij de overeenkomst met ons kantoor is vastgelegd dat het inschakelen van derden noodzakelijk is om u juist te kunnen adviseren.
  2. Gegevens wissen binnen de door ons aangegeven bewaartermijn. Een uitzondering hierop vormen medische gegevens. Deze worden direct na totstandkoming van de overeenkomst door ons vernietigd.
  3. Resultaten overdragen. De gegevens die u ons aanlevert kunnen door bewerking binnen ons bedrijf zijn vervat in berekeningen/rapportages. De gegevens worden overgedragen, de resultaten niet. Dit geldt niet voor resultaten die bijvoorbeeld door een derde partij (bijvoorbeeld accountant) worden gebruikt
  4. Wij gebruiken uw gegevens voor het doel waarvoor het is opgegeven. Wij zullen de gegevens niet voor andere doelstelling gebruiken. Dit kan alleen indien u dit zelf wenst en expliciet hiervoor toestemming geeft.
  5. Opname telefoongesprekken. Wij nemen geen telefoongesprekken op, ook niet trainings- of coachingdoeleinden.

 

 

Website

Onze website maakt gebruikt van cookies. Deze zorgen voor een juiste werking van de website en er wordt informatie verzameld omtrent uw bezoek aan onze website. Op grond hiervan kan gemonitord worden (bezoekfrequentie, browsertype en pagina’s, duur van het bezoek). Deze gegevens zijn belangrijk om de site structureel te verbeteren. Daarnaast kan bij een volgend bezoek door herkenning van het IP adres ervoor gezorgd worden dat de site beter aan de wensen voldoet.

Samenwerkingsverbanden

Ons bedrijf participeert in diverse samenwerkingsverbanden en enkele diensten/producten zijn speciaal hiervoor ontwikkeld. Bij het aangaan van een overeenkomst die valt binnen een van de samenwerkingsverbanden zal in de overeenkomst ook vastgelegd worden dat gebruik van de gegevens voor de aangesloten bedrijven geldt.

Klacht

Binnen onze eigen bedrijfsprocessen, alsmede de keuze van onze leveranciers en alle bedrijven die (in)direct gegevens voor ons verwerken en/of opslaan wordt structureel aandacht besteed aan de bescherming van privacy van ons relaties. Door de juiste maatregelen op ICT, Technisch en Organisatorisch gebied blijven we voorkomen dat incidenten zich voordoen of privacygevoelig materiaal in verkeerde handen komt.

 

Mocht er onverhoopt toch zich een situatie voordoen waarin u van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u te allen tijde ons dit melden. We nemen dan direct met u hierover contact op.

 

Contactgegevens Privacy Officer:

Ron Greten, Postbus 30010 6370 KA Landgraaf

Telefoon       045-5316120

Mail               ron@rongreten.nl

Website        https://www.privacyofficergezocht.nl/

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Maak hier uw keuze:
MENU