Risicogericht inspecteren

 

 

Schermafbeelding 2017-10-25 om 14.59.12

 

Bijna is het zover!!

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA), de NTA8220, rondom het risicogericht inspecteren is bijna klaar. Het document dat wordt uitgebracht door NEN is een nieuwe manier voor het inspecteren van elektrisch materieel in het kader van brandrisico.

Steeds vaker is de drijfveer voor het uitvoeren van technische inspecties de verzekeraar die het grootste brandrisico in de verzekerde objecten wil reduceren. Hiervoor zijn er al enkele jaren normen beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Sommige normen, en met name NEN3140 zijn veel in polisvoorwaarden benoemd en bieden voor zowel de verzekeraar als voor de verzekerde niet afdoende zekerheid over een veilige elektrische installatie. De NEN 3140 gaat immers over de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en niet over het reduceren van het brandrisico. Inspecteursvereniging iKeur heeft dit tijdig zien aankomen en richtte zich tot de verzekeraars met een maatwerkproduct. VIER-Inspecties. Deze inspectievorm was enkel gericht op het in kaart brengen van het risico op brand als gevolg van een defect in de elektrotechnische installaties en aangesloten apparatuur.

Dat hieraan behoefte bleek te zijn werd duidelijk bij de inventarisatie voor een nieuwe norm, of technische afspraak. Samen met Uneto-Vni heeft iKeur aan de voet gestaan van het document dat binnenkort door NEN wordt gepubliceerd. Verzekeraars hebben al te kennen gegeven de technische afspraak, al dan niet ondergebracht in een Scios certificering (Scope 10), te willen gaan verplicht stellen in de polisvoorwaarden.

Vanuit iKeur heeft Gubbels Consult meegewerkt aan de tot standkoning van de NTA8220.

Mag1010 heeft in haar vorige nummer informatie gegeven over de tot standkoning van de technische afspraak. Lees het hele artikel door op de onderstaande link te klikken.

Mag1010-6-2017-2

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Maak hier uw keuze:
MENU