NEN 3140 inspectie, bestaande elektrische installaties

De NEN3140 is in Nederland de norm voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen.

Werkgevers hebben een verplichting een veiligheidsbeleid te voeren om zo te zorgen voor een veilige “elektrische” werkomgeving voor hun werknemers. Eén van de speerpunten uit dit beleid is het inspecteren van de installaties en arbeidsmiddelen.Met een NEN3140 inspectie kunnen wij toetsen of wordt voldaan aan de wettelijke eisen, normen, en eisen van de arbeidsinspectie.

De NEN 3140 is opgebouwd uit het drieluik: elektrische installatie, elektrische arbeidsmiddelen en de elektrische bedrijfsvoering van de organisatie. Met alle drie de facetten van de NEN 3140 kunnen wij u ondersteunen om ervoor te zorgen dat u volledig aan de wetgeving voldoet en met een gerust hart verder kunt ondernemen.

Wij zijn gespecialiseerd in de NEN 3140 inspecties in een verscheidenheid aan sectoren. Of het nu een installatie in de zorg,de agrarische industrie,of een horecapand betreft, wij zijn er in thuis. Tevens kunnen onze adviseurs u helpen bij vraagstukken in het kader van de invulling en implementatie van de NEN3140 in uw organisatie.

De diepgang van omvang van een NEN3140 inspectie wordt vastgesteld door de installatieverantwoordelijke in het kader van de NEN3140. Deze leggen wij graag voor u in een offerte/inspectieplan vast.

 

Volgens de norm dient de inspectie te bestaan uit:

* Visuele inspectie.

*Metingen en beproevingen.

Als aanvulling op deze eisen voeren wij altijd aanvullend een thermografisch onderzoek uit bij een volledige NEN3140 inspectie. Zie voor meer informatie over een thermografisch onderzoek deze link. Als afsluiter van de inspectie wordt een heldere rapportage opgesteld waaruit blijkt hoe het met de installatie is gesteld. De rapportage omvat een uiteenzetting van de waargenomen afwijkingen voorzien van foto’s en een gedetailleerde omschrijving zodat de installateur eenvoudig te tekortkomingen kan terugvinden en herstellen.

 

Banner NEN3140

 

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Maak hier uw keuze:
MENU