Verzekeringsinspectie (Agro-elektra / Vier / MKB)

Deze vorm van inspectie is voor verzekeraars ontwikkeld om de risico’s op brand tot een minimum te reduceren. Verzekeraars zagen de schadelast toenemen en uit de pas lopen met de premies die worden betaald.Belangrijk aspect bij deze inspectie is de samenwerking tussen verzekeraar, klant en inspectiebedrijf. Alle neuzen dezelfde kant op helpt de risico’s op schade te beperken en dragen bij aan een veilige en bedrijfszekere installatie. De inspectie is gebaseerd op de NEN3140, maar heeft echter een iets andere insteek. De inspecteur kijkt vanuit de risico’s welke de verzekeraar loopt bij de installatie. Deze worden in een zo kort mogelijke tijd in kaart gebracht en geanalyseerd. De rapportage van deze inspectie omvat aanbevelingen om de installatie te verbeteren daar waar het gaat om de kans op schade en bedrijfsstagnatie.

De normen, die vaak in de polisvoorwaarden gesteld worden, zijn de NEN1010 en NEN3140. Overleg goed met uw tussenpersoon over de uit te voeren inspectie en leg deze vast. Zo voorkomt u achteraf dat er onduidelijkheid is ontstaan over de uitgevoerde werkzaamheden.

Wij helpen u graag in deze bemiddeling. Laat ons uw polisvoorwaarden scannen en u weet waar u aan toe bent.

 

Banner-Inspecties

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Maak hier uw keuze:
MENU